Een PPQ Clinic

Gepubliceerd op April 18, 2018

De dag na Pasen zat een select groepje Belbin-professionals genoeglijk en gefocust bijeen om hun bekwaamheid in het werken met de PPQ-test te verdiepen. Onder leiding van Floris Lemmen en Rob Groen, zelfverklaarde zwarte band PPQka’s, oefenden zij de interpretatie (een matching exercise: welke verhaal hoort bij welk profiel), de scoring (het groot PPQ-dictee) en de terugmelding van de respons-patronen op de vragenlijst.  Met hulp van een update PPQ-woordenboek en een nieuwe vertaling van de oorspronkelijke Manual uit 1980 werden de scoringscategorieën verkend en hier-en-daar opnieuw geijkt.
De PPQ blijft een verbluffend nuttig instrument om te onthullen en ontdekken hoe mensen betekenis geven aan hun eigen gedrag – en dat van de wereld om hen heen. Daar waren alle aanwezigen het zeer over eens….

Trefwoorden: ,

Reageer