Partners

Tot het nationale en internationale netwerk van collega-bureaus en vakspecialisten waarmee het CMB samenwerkt, behoren:

De Teamrol Academie
Een stichting die als doel heeft het professionele gebruik van Teamrol Management te ontwikkelen en bevorderen.  De Academie is een inspirerend leerhuis, databank en marketingplatform voor de leden van het Teamrol Gilde. Zij organiseert bijeenkomsten en leerdagen die gericht zijn op kennisuitwisseling, intervisie en de try-out van nieuwe spel- en werkvormen. De Academie stimuleert onderzoek naar de theorie en praktijk van het vak en bereidt seminars voor ter verdieping en verbreding van het vakmanschap van de Teamrol Gildeleden.
www.teamrolacademie.nl

A&O Groep
Hans Koning en collega’s zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van leiderschap en samenwerking, en in vraagstukken over veiligheid en professionele communicatie. Hun coaching is er op gericht de gedachtepatronen te leren herkennen die aan de basis liggen van het gedrag, en daarin kan Belbins Teamrol Management van verrassende, toegevoegde betekenis zijn.
www.aogroep.nl

Belbin Associates
Belbin Associates, “home to Belbin teamroles”, is het bedrijf van de auteurs en ontwikkelaars van het Teamrol model: Meredith Belbin, Nigel Belbin en David Bainbridge, gevestigd in Cambridge in 1988. Het bureau promoot en ontwikkelt de Teamrol theorie, en wil daarmee, naar eigen zeggen, duizenden mensen in staat stellen met meer zelfkennis en –begrip te werken. Het bureau is middelpunt en expertisecentrum voor een groot netwerk aan internationale trainers en distributeurs van Interplace (zoals Teamvorm). Het bureau organiseert eens per twee jaar een internationale Belbin Conference en werkt daarbij nauw samen met het CMB.
www.belbin.com

Boumankracht
Het adviesbureau van Frans Bouman, ervaren trainer, coach en HR-manager, met wie het CMB de krachten heeft gebundeld bij het koppelen van één van de beste sociaal-psychologische modellen (Belbin) aan één van de meest effectieve actieve leervormen (Outdoor-trainingen), tot The Essential Teambuilding. Een training voor startende en doorstartende teams voor meer plezier, meer daadkracht en meer succes voor het team.
www.boumankracht.nl 

Het Consulaat
Professionele acteurs, adviseurs en trainers, onder leiding van Marilieke Engbers, John Paul de Gilde, Martin de Ruiter, Daphna Scholte en Pim Bouwman (gecertificeerde Teamroltrainers en Gildeleden). Voor hen is diversiteit dé kritische succesfactor voor organisaties en teams en hun aanbod is er op gericht deze diversiteit inzichtelijk en productief te maken, o.a. door bij te dragen aan Teamrol Dramaclasses en de Teamrol Masterclass. Maatwerk met een vaste structuur. Het Consulaat is tevens eigenaar van Act. Inc. dat zich puur richt op rollenspelacteurs.
www.hetconsulaat.nl

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
Dirk van Dierendonck is universitair hoofddocent Organizational Behaviour aan de Rotterdam School of Management (RSM). Zijn onderzoek richt zich op de invloed van leiderschap (en dan met name: servant leadership) op de motivatie en het menselijk functioneren in organisaties. In samenwerking met het CMB verscheen van zijn hand een wetenschappelijk artikel over de validatie van Interplace, een van de Teamrol meetinstrumenten.
http://www.rsm.nl/home/faculty/academic_departments/organisation_and_personnel_management/faculty/faculty/van_dierendonck

Van Gemerden
Herman van Gemerden is integratief trainer en psychomotorisch therapeut, met een heel bijzondere kijk op, en aanpak van, het maken van verbinding. Binnen mensen en tussen mensen. Hij is co-trainer bij diverse management-leergangen en incompany-trainingen en heeft een onvervangbare bijdrage aan de Belbin Masterclass
www.vangemerden.nl

Mensen in Bedrijf
Sinds 2003 een expertisebureau op het gebied van teamontwikkeling, leiderschap en groepsdynamica. Jaco van der Schoor, Margreeth Kloppenburg en Thijs Rijnbergen investeren doorlopend in ontwikkeling en onderzoek om meer en meer grip te krijgen op de complexiteit van teams. Samen met o.m. universiteiten in Utrecht, Amsterdam en Groningen en met het CMB maken zij wetenschappelijke kennis toegankelijk door publicaties en boeken, en door onderzoek uit te zetten bij hun klanten. Zij zijn auteurs en co-auteurs van boeken als Hoera, een conflict (2008) en Leve het verschil (2009).
www.menseninbedrijf.nl

Teamvorm
Teamvorm bv, opgericht in 1998, is de eigenaar van de rechten van Interplace voor het Nederlandse taalgebied, en heeft als doel dit programma verder praktisch, inhoudelijk en zakelijk uit te werken. Zij is een samenwerkingsverband van enkele complementaire vakspecialisten (en karakters!): Peter Tisseur, Wim Koning, André en Edda Meester, Ronald Loggen, Rob Groen en Frans Wildenburg, die elk op hun eigen gebied veel ervaring hebben opgedaan in het werken met Belbins teamrol management. Zij houden zich verantwoordelijk voor de kwaliteit en de validiteit van de input en de output van dit product, voor innovatieve ontwikkelingen en voor de integere, professionele toepassing ervan.
www.interplace.nl

Vavia 
Een eigenzinnig bureau met een verfrissende kijk op organisatieontwikkeling en verandermanagement met als motto: vandaag is anders. Bijzonder aan Chris Boogert en zijn partners is de dialoog met de medewerkers die centraal staat, zodat maximaal bij diens werkelijkheid kan worden aangesloten.
www.vavia.nl