Essential Teambuilding

Bestemd voor startende en doorstartende teams; bedoeld om snel en diepgaand inzicht te krijgen in ieders beste rol en bijdrage aan het team, om taken te verdelen met het oog op de toekomst en om maximaal gebruik te maken van de diversiteit in het team; met meer plezier, meer daadkracht en meer succes voor uw team en organisatie als resultaat.

Klanten

Onder de vele bedrijven die succesvol gebruik maakten van hun bijzondere trainingsaanpak zijn: WUR, KLM nationaal en internationale teams, Rijkswaterstaat, Ministeries, lokale overheden, iMediate indoor&outdoor entertainment communicatie, CIZ, Wageningen University Nutricion, European Nutricion Leadership Programme.

Programma

Voorafgaand aan de training vindt altijd een intakegesprek plaats met het team, om leerwensen te verzamelen, doelen te benoemen, en afspraken te maken

over de inhoud en de randvoorwaarden van het leerprogramma.

Elk teamlid krijgt maakt een zelfanalyse en een omgevingsanalyse, zodat een scherp beeld van ieders (complementaire) kwaliteiten ontstaat.

Na afloop van elk programma volgt altijd een outtakegesprek met de opdrachtgever, cq teamleider.

Aanpak

Hieronder 2 voorbeelden van veelgekozen aanpakken, die op basis van organisatie wensen op maat gemaakt kunnen worden.

Tweedaagse workshop (compact en effectief)

Dag 1

Ochtend: inleiding Teamrol Management, oefening in het werken met begrippen Teamrol Management

Middag: uitreiken en bespreken individuele Teamrolrapportages, eerste outdoor-oefeningen

Avond : projectvoorbereiding t.b.v. dag 2 ochtend

Dag 2

Ochtend: uitvoering Het Project

Middag: evaluatie in subgroepen, evaluatie plenair, implementatie, vooruitblik en afspraken

Driedaagse workshop (gevarieerd en grensverleggend)

Dag 1

Middag: inleiding Teamrol Management, oefening in het werken met begrippen Teamrol Management

Avond: uitreiken en bespreken individuele teamrol-rapportages

Dag 2

Ochtend: eerste outdoor oefeningen

Middag: complexe outdoor oefeningen

Avond: avond/nacht ervaringsleren in de buitenlucht

Dag 3

Ochtend: evaluatie in subgroepen, evaluatie plenair, implementatie, vooruitblik en afspraken

Uw investering voor een succesvolle teamstap en teamprogressie

2-daagse workshop:   €    8.350,=

3-daagse workshop:   €    9.950,=

Genoemde investering is excl. BTW en reis –en verblijfskosten deelnemers, maar inclusief trainingsmateriaal, alle individuele rapportages, en het intake -en outtakegesprek.

Locatie en datum

De Teamtrainingen vinden altijd plaats in een bosrijke omgeving in Nederland.

In overleg met u als opdrachtgever worden een aantal geschikte locaties doorgenomen en tenslotte een keuze gemaakt.

Begeleiding

Voorbereiding en uitvoering van het leertraject wordt door Rob Groen en Frans Bouman gezamenlijk verzorgd. Van intake tot outtake staan zij persoonlijk garant voor uw succes.

www.boumankracht.nl 06-46261027  Frans Bouman

www.cmb-teamrol.nl 06-54757991  Rob Groen