Incompany Trainingen

Een in overleg met de opdrachtgever opgebouwde training van één, anderhalve of twee dag(en), met follow-up op de werkplek, waarin een sterk accent ligt op het versterken van de onderlinge band en het vergroten van de effectiviteit (en het plezier) van de onderlinge samenwerking. Trainingen die er op gericht zijn het beste uit de mensen en het beste uit het team te halen. Geschikt voor projectteams, management-teams, directie-teams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 16 personen.

Na afloop van de training hebben de deelnemers

  • inzicht verworven in de inhoud en betekenis van het Teamrol Model
  • inzicht verworven in hun eigen rollen en bijdragen aan het team
  • inzicht verworven in de rollen van hun teamleden
  • een analyse gemaakt van samenstelling het team en een daarbij passende optimale taakverdeling,
  • concrete adviezen opgesteld voor het verder ontwikkelen van ieders teamrolkwaliteiten in de context van het team

 

Deze incompany-trainingen hebben een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking. Zij kunnen ‘los’ gegeven worden, als een stand-alone exercitie voor het team, of deel uitmaken van een uitgebreider opleidings- of MD-traject.

In company-trainingen kunnen ook dienen als start en uitgangspunt voor vervolgtrainingen die zich richten op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. De teamrol-analyses van de deelnemers afzonderlijk en het team als geheel verschaffen waardevolle informatie voor het kiezen van wenselijke en nuttige trainingsprogramma’s  “for excellence”, gericht op het stimuleren en ontwikkelen van belangrijke vaardigheden op gebieden als:

  • conflicthantering
  • principieel onderhandelen
  • leidinggeven aan teams
  • teambuilding (indoor en outdoor)
  • creatief denken