Open Seminar

Eendaagse, tweedaagse of driedaagse seminars voor groepen van 12 tot 20 deelnemers die in het thema (en in ons) geïnteresseerd zijn, met een individueel leerdoel.

Bijvoorbeeld voor collega-trainers die hun kennis van het model willen actualiseren en verdiepen, voor coaches, HRM- en P&O-managers die teamrol professioneel willen toepassen in hun organisatie, voor inkopers van trainingen namens een bedrijf, of voor leden van teams die een teamroltraining hebben gemist wegens ziekte, vakantie of doordat zij later instroomden en die aldus hun kennis en ervaring op dit gebied willen bijhalen. Vaste onderdelen van deze open seminars zijn een inleiding over de theoretische uitgangspunten van het model, een individuele teamrol-analyse, één of enkele oefeningen in het herkennen en hanteren van teamrol-kwaliteiten en een persoonlijk advies over het toepassen van teamrol in de eigen werksituatie.
Bij eendaagse trainingen wordt voor de teamrol-analyses gebruik gemaakt van Interplace, een 360*feedbackinstrument, die de deelnemers vooraf invullen. Bij de meerdaagse trainingen wordt gebruik gemaakt van de Belbin-testserie, die tijdens de training wordt afgenomen en waarvan de uitkomsten aansluitend in individuele interviews worden teruggemeld.

De meerdaagse trainingen omvatten uiteenlopende simulaties in het oplossen van problemen, het bereiken van consensus en het creatief omgaan met de verschillende karakterrollen. Een observatie-training met hulp van fragmenten van speelfilms kan deel uitmaken van het programma.
In sommige gevallen wordt met hulp van trainingsacteurs ingespeeld op concrete behoeften van de deelnemers in het effectief omgaan met specifieke karakterrollen, met als doel nieuwe communicatieve vaardigheden te verkennen en te ontwikkelen.

Een bijzondere variant van de driedaagse training is het Invitatieseminar rondom het spel Teamopoly, een fameus en enerverend management game dat door Belbin Associates is ontwikkeld en dat de uiteenlopende sterkten én zwakten van de diverse samenwerkingsstijlen illustreert en verheldert.

Na afloop van een open seminar hebben de deelnemers:
• inzicht verworven in de inhoud en betekenis van het Teamrol model
• inzicht verworven in hun eigen teamrollen
• praktische oefening en ervaring opgedaan in het herkennen en hanteren van de rollen van anderen
• adviezen gekregen over het toepassen van teamrol in hun persoonlijke of professionele praktijk

Voor informatie over data en kosten van deze open seminars, zie Blog Rob Groen