Aanbod

Het CMB is gespecialiseerd in het werken met Belbin. Wij begeleiden teams om beter samen te werken en beter te presteren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het inzicht geven in (en leren omgaan met) de verschillen in karakter, van de psychologische diversiteit, en die als “complementair” te leren zien. Wij willen mensen aansporen om zich bewust te worden en gebruik te maken van hun sterkten, hun natuurlijke, authentieke kwaliteiten. Zo werken wij aan het verbeteren van de samenwerking en communicatie, aan het bevorderen van zelfkennis en –inzicht, en het vergroten van de vaardigheid én (vooral) het plezier in het omgaan met verschillen

Klik op Aanbod voor meer informatie of neem contact op met CMB.