Belbin Master

 Een train-the-trainer programma, gebaseerd op de ruim 30-jarige ervaring van het CMB in het werken met Belbin.

Het programma is een intensieve, gecomprimeerde professionaliserings-leergang, waarin tal van aan aspecten van het vak aan de orde komen en worden uitgediept: van de theoretische uitgangspunten en onderliggende filosofie tot de werking en waarde van de diverse diagnostische instrumenten; van effectieve en onderhoudende spel- en werkvormen tot het inzetten van bijzondere leermiddelen, zoals het werken met trainingsacteurs en met filmfragmenten.

De training omvat 7 workshops van één dag, en 2 (optionele) van een halve dag, verspreid over drie à vier maanden en is bestemd voor trainers, coaches, consultants, mediators, trainingsacteurs, teamleiders en adviseurs, die professioneel en zelfstandig Belbin model willen toepassen.

De Belbin Master is opgebouwd uit:

0.  Startsamenkomst  – halve dag

Deelnemers en leiding maken kennis. Inventarisatie van bijzondere wensen en leerdoelen. Toelichting op het programma. Vaststellen – in gezamenlijk overleg – van de data en locaties van de workshops.

Deelnemers ontvangen enkele boeken, artikelen en het eerste ‘huiswerk’- de Belbin-testserie en de Interplace-vragenlijsten – om een analyse van hun eigen rollen te kunnen maken.

1.    Introductie – hele dag

Het Verhaal in alle breedte neergezet: over de oorspronkelijke research van Belbin, de filosofische en praktische uitgangspunten van het model. Over de persoonlijkheidsleer van de psychologie, de Big Five, en het aardige van de Griekse temperamenten. De rollen beschreven.

 • Toelichting op de gebruikte testserie en vragenlijsten.
 • Deelnemers krijgen hun individuele teamrolscores teruggekoppeld.

2. Interplace, Accreditatie en Toets – hele dag

 • Over relevant wetenschappelijk onderzoek en de mix met andere modellen.
 • Alles over het werken met INTERPLACE, de online test
 • En daarna: de Toets, die recht geeft op het certificaat van Belbin Associates en het voeren van een internationaal erkend logo

3. Testpracticum 1 – hele dag

 • Introductie inhoud, achtergronden en betekenis DCT-test.
 • Introductie inhoud, achtergronden en betekenis 16PF-test.
 • Deelnemers oefenen in het afnemen, scoren en interpreteren.
 • Dummies en huiswerk.

4. Testpracticum 2 – hele dag

 • Introductie inhoud, achtergronden en betekenis PPQ-test.
 • Deelnemers oefenen in het afnemen, scoren en interpreteren.
 • Samenvatting en verwerking teamroltests tot een eindscore.
 • Dummies en huiswerk. De “ideaaltypen” van de teamrollen.

5.  Terugmeldingsgesprekken – hele dag

 • Oefeningen in het opmaken en voorbereiden van een terugmeldingsgesprek. Deelnemers melden ‘life’ een teamrolscore terug aan een proefpersoon.
 • Intervisie en feedback.

6. Spel- en werkvormen – hele dag

 • (Inter)actief kennismaken met de inhoud en werking van diverse grote en kleine oefeningen in het illustreren, herkennen en hanteren van de teamrollen.
 • Het Groot Teamrol Gamebook.

7. Teamrol Dramaclass – hele dag

 • Met hulp van trainingsacteurs experimenteren met de diverse teamrollen.
 • Oefeningen in het uitbeelden en uitspelen, afstemmen en contact maken, kortom: in het ómgaan met het anderszijn van anderen.
  Over Teamrol & Taal

8. Capita Selecta – halve dag

 • Terugblik en vooruitblik, collegiale uitwisseling over de eerste ervaringen in het werken met Belbin.
 • Intervisie en casuïstiek
 • Afsluiting, over het Teamrol Gilde en de Teamrol Academie.

Aan het eind van de Master opleiding ontvangen de deelnemers een licentie, en kunnen zij vrijuit en geheel zelfstandig, naar hun eigen aard en aanleg,  met alle verworven kennis, inzichten en materialen aan de slag. Ook kunnen zij – als zij daar prijs op stellen – lid worden van het Teamrol Gilde, een collegiaal professioneel netwerk.

De Master opleiding vindt één of twee keer per jaar plaats en gaat door als er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld ( 6 tot 12 personen).

De kosten voor de Masterclass bedragen  € 3450 per persoon.
Deelnemers die eerder de Belbin Practitioner hebben gevolgd (de Teamrol Accreditatie Cursus) kunnen vanaf workshop 3 instromen en betalen € 2700.

Aanmelden kan via info@cmb-teamrol.nl  of via de aanmeld knop.

Enkele testimonials van ex-deelnemers (en inmiddels: Gildeleden), voor wie daar gevoelig voor is:

 • De Master opleiding was voor mij een cruciale stap om het Teamrol-concept te doorgronden. Het maakt nu een onlosmakelijk deel uit van mijn kijken als trainer en coach naar mezelf en anderen en de interactie. Als actrice zijn Teamrollen een bron van inspiratie en vergroten ze de flexibiliteit en diepgang van mijn spel. Rob Groen is tijdens en na de Master  een inspirerende bron van kennis en collegiaal consult. – Loes Wouterson
 • Een mens- en bedrijfsvriendelijke manier om efficiency te bereiken in output, bedrijfsprocessen, management en teamfunctioneren waarin respect, humor en taalgebruik centraal staan.– Wijnand Bruin
 • Na de MC is voor mij een grote persoonlijke ontwikkeling op gang gekomen of versterkt.  Het leren denken in de combinatie ‘waarneembaar gedrag’ en ‘onderliggende motieven en denkpatronen’ heeft me enorm verrijkt én mijn persoonlijke effectiviteit verhoogd. Het teamrolmanagement is een eenvoudig toepasbaar en daarmee zeer toegankelijk instrument en zee geschikt voor projectteams en technisch georiënteerde organisaties – Harry Wagter
 • Het volgen van de Belbin Master heeft mij meer opgeleverd dan alleen maar het leren werken met de teamrollen. Ook mijn kennis van psychologische en persoonlijkheidstesten is enorm toegenomen. Ik gebruik veel van het test- en oefenmateriaal in mijn eigen praktijk van team- en individuele coaching. Rob is een bevlogen docent die theorie en praktijk van het teamrol-management duidelijk tot in de finesses beheerst en zijn enthousiasme voor het Belbin gedachtegoed op bescheiden, maar heel effectieve wijze weet over te brengen– Carolien de Boer
 • Rob kent als geen ander de Belbin-teamrollen. Hij weet bovendien het verhaal boeiend te brengen en je op die manier te motiveren om Belbin volop te gebruiken in de dagelijkse praktijk.– Wim de Smet
 • Sinds de Master opleiding  van Rob Groen, merk ik dat Belbin een prachtig startpunt vormt voor coaching en training. Mijn klanten leren er vooral uit om de kwaliteiten van zichzelf en van mensen in hun omgeving te herkennen. Dat geeft houvast, energie en ruimte om met veranderingen te durven experimenteren– Jouke Kruijer
 • De Master opleiding heeft me toegang gegeven tot een zeer bruikbaar instrument dat teams echt verder kan helpen. Mijn klanten plukken daar de vruchten van. – Jaco van der Schoor