De BELBIN MASTER Opleiding

Een train-the-trainer programma, gebaseerd op de ruim 30-jarige ervaring van het CMB en Belbin NL in het werken met Belbin
Het programma is een intensieve, gecomprimeerde professionaliserings-leergang, die je kennis van Belbin verdiept, je vakmanschap vergroot en je naam (en marktpositie) als expert in het werken met teams kan versterken.
In de leergang worden tal van aspecten van het vak uitgediept: van de theoretische uitgangspunten en onderliggende filosofie tot de werken met de Belbin assessments; van effectieve interventies en onderhoudende spel- en werkvormen tot het inzetten van bijzondere leermiddelen, zoals het werken met trainingsacteurs.

De training is opgebouwd uit een startochtend en 6 workshops van één dag, verspreid over enkele weken of maanden en is bestemd voor trainers, coaches, consultants, mediators, trainingsacteurs, teamleiders en adviseurs, die professioneel en zelfstandig Belbins Teamrolmodel willen toepassen.

 • Startsamenkomst – online (2 uur)

Deelnemers en leiding maken kennis. Inventarisatie van bijzondere wensen en leerdoelen. Toelichting op het programma, overleg over de locaties.

Deelnemers ontvangen enkele boeken, artikelen en het eerste ‘huiswerk’- de Belbin-testserie en de Interplace-vragenlijsten – om een analyse van hun eigen rollen te kunnen maken.

Deelnemers krijgen tussentijds ‘live’ of online in een afzonderlijke en persoonlijke afspraak hun individuele teamrolscores (testserie en Interplace) teruggekoppeld.

 • Introductie – hele dag (valt samen met 1e dag Belbin Accreditatie cursus)

Het Verhaal in alle breedte neergezet: over de oorspronkelijke research van Belbin, de filosofische en praktische uitgangspunten van het model. Wat maakt Belbin anders en bijzonder – en wat kun je er allemaal mee? De rollen beschreven. Toelichting op de gebruikte tests en vragenlijsten.

 • Interplace, Accreditatie en Toets – hele dag (valt samen met 2e dag TRAC)

In samenwerking met Belbin NL. Alles over het werken met Interplace, de online 360⁰ feedback test, over de vragenlijsten en over de vele bekende en onbekende rapportages.
En daarna: de Toets, die recht geeft op het certificaat van Belbin Associates en het voeren van het internationaal erkende logo.

 • Belbin en Teams – hele dag

Verdieping in de psychologie achter de teamrollen.  Over de Big Five en het aardige van de Griekse temperamenten
Over de kenmerken van succesvolle teams en hoe je Belbin kunt gebruiken om teams verder te helpen en tot ontwikkeling te brengen. Deelnemers brengen eigen casuïstiek en vragen in over het werken met teams.

 • Belbin en individuele coaching

Oefeningen in het opmaken en voorbereiden van een terugmeldings- of coachings gesprek. Deelnemers melden ‘live’ een teamrol-analyse terug aan een door hen uitgenodigde proefpersoon. Intervisie en feedback.

 • Belbin en spel- en werkvormen – hele dag

(Inter)actief kennismaken met de inhoud en werking van diverse grote en kleine oefeningen in het illustreren, herkennen en hanteren van de teamrollen. Over het inzetten van films, muziek en andere artistieke werkvormen. Over gevaarlijke oefeningen en hachelijke dilemma’s. Het Groot Teamrol Gamebook.

 

 • Belbin als Omgangskunde – hele dag

Met hulp van trainingsacteurs experimenteren met de diverse teamrollen. Over het schakelen tussen je eigen rollen en het afstemmen op die van de ander. Over “Teamrol & Taal”. Oefeningen in het uitbeelden, uitspelen en contact maken, kortom: in het ómgaan met het anderszijn van anderen.
Afsluiting. Over het Teamrol Gilde en de Belbin Academie. Over een terugkomdag?

Aan het eind van de Master ontvangen de deelnemers een licentie, en kunnen zij vrijuit en geheel zelfstandig met alle verworven kennis, inzichten en materialen aan de slag. Ook kunnen zij – als zij daar prijs op stellen – lid worden van het Teamrol Gilde, een collegiaal professioneel netwerk, en van de Belbin Academie.

Voor het Post Master  klik hier

De Master Opleiding vindt één of twee keer per jaar plaats en gaat door als er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld (6 tot 10 personen).

De kosten voor de Master bedragen € 3150 per persoon, ex btw.
Deelnemers die de teamrol accreditatie cursus (TRAC) of de Belbin Practitioner reeds hebben gedaan, betalen € 2195 ex btw

Betaling in termijnen is altijd mogelijk.

Aanmelden kan via de e-mail: cmb@wxs.nl of via de aanmeld knop.

Enkele testimonials van ex-deelnemers (en inmiddels: Gildeleden), voor wie daar gevoelig voor is:

 • De Master opleiding was voor mij een cruciale stap om het Teamrol-concept te doorgronden. Het maakt nu een onlosmakelijk deel uit van mijn kijken als trainer en coach naar mezelf en anderen en de interactie. Als actrice zijn Teamrollen een bron van inspiratie en vergroten ze de flexibiliteit en diepgang van mijn spel. Rob Groen is tijdens en na de Master  een inspirerende bron van kennis en collegiaal consult. – Loes Wouterson
 • Een mens- en bedrijfsvriendelijke manier om efficiency te bereiken in output, bedrijfsprocessen, management en teamfunctioneren waarin respect, humor en taalgebruik centraal staan.– Wijnand Bruin
 • Na de MC is voor mij een grote persoonlijke ontwikkeling op gang gekomen of versterkt.  Het leren denken in de combinatie ‘waarneembaar gedrag’ en ‘onderliggende motieven en denkpatronen’ heeft me enorm verrijkt én mijn persoonlijke effectiviteit verhoogd. Het teamrolmanagement is een eenvoudig toepasbaar en daarmee zeer toegankelijk instrument en zee geschikt voor projectteams en technisch georiënteerde organisaties – Harry Wagter
 • Het volgen van de Belbin Master heeft mij meer opgeleverd dan alleen maar het leren werken met de teamrollen. Ook mijn kennis van psychologische en persoonlijkheidstesten is enorm toegenomen. Ik gebruik veel van het test- en oefenmateriaal in mijn eigen praktijk van team- en individuele coaching. Rob is een bevlogen docent die theorie en praktijk van het teamrol-management duidelijk tot in de finesses beheerst en zijn enthousiasme voor het Belbin gedachtegoed op bescheiden, maar heel effectieve wijze weet over te brengen– Carolien de Boer
 • Rob kent als geen ander de Belbin-teamrollen. Hij weet bovendien het verhaal boeiend te brengen en je op die manier te motiveren om Belbin volop te gebruiken in de dagelijkse praktijk.– Wim de Smet
 • Sinds de Master opleiding  van Rob Groen, merk ik dat Belbin een prachtig startpunt vormt voor coaching en training. Mijn klanten leren er vooral uit om de kwaliteiten van zichzelf en van mensen in hun omgeving te herkennen. Dat geeft houvast, energie en ruimte om met veranderingen te durven experimenteren– Jouke Kruijer
 • De Master opleiding heeft me toegang gegeven tot een zeer bruikbaar instrument dat teams echt verder kan helpen. Mijn klanten plukken daar de vruchten van. – Jaco van der Schoor