Incompany teamtrainingen

Incompany teamtrainingen zijn maatwerk. Zij worden in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Meestal gaat het om een training met één dag (soms anderhalf, soms twee) met een duidelijk doel.
Het accent ligt daarbij ligt op het versterken van de onderlinge band en het vergroten van de effectiviteit (en het plezier) van de onderlinge samenwerking met hulp van Belbin.  Trainingen die er op gericht zijn het beste uit de mensen en het beste uit het team te halen.
Geschikt voor projectteams, management-teams, directie-teams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 16 personen.

Na afloop van de training hebben de deelnemers

  • inzicht verworven in de inhoud en betekenis van Belbin
  • inzicht verworven in hun eigen voorkeursrollen en in die van hun mede-teamleden
  • inzicht verworven in de onderlinge dynamiek van het team
  • een sterkte/zwakte analyse gemaakt van het team en de daarbij best passende taakverdeling,
  • concrete adviezen opgesteld voor het verder ontwikkelen van ieders teamrol-kwaliteiten in de context van het team

Deze incompany-trainingen hebben een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking. Zij kunnen ‘los’ gegeven worden, als een stand-alone exercitie voor het team, of deel uitmaken van een uitgebreider opleidings- of MD-traject.

In company-trainingen kunnen ook dienen als start en uitgangspunt voor vervolgtrainingen die zich richten op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. De Belbin-analyses van de deelnemers afzonderlijk en het team als geheel verschaffen waardevolle informatie voor het kiezen van wenselijke en nuttige trainingsprogramma’s  “for excellence”, gericht op het stimuleren en ontwikkelen van belangrijke vaardigheden op gebieden als:

  • conflicthantering
  • principieel onderhandelen
  • leidinggeven aan teams
  • teambuilding (indoor en outdoor)
  • creatief denken

Datum en locatie worden in overleg bepaald;

Prijs: incompany-trainingen kosten € 750 per dagdeel per trainer, plus € 75 per persoon per (vooraf) gemaakte online Belbin test