Over Teamrol Management

Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik weten te maken van de verschillende teamrollen van hun teamleden. Het teamrolmodel van Belbin is een beproefde en  intelligente manier om deze verschillen te leren herkennen, begrijpen en benutten.

In de meeste organisaties werken mensen samen in groepen, afdelingen en teams. Directieteams, management-teams, projectteams of afdelingsteams. En wat is nou toch leuker dan het werken in een succesvol, lekker draaiend team. Zo’n team waarin men gebruik maakt van elkaars verschillende kwaliteiten, bereid is van elkaar te leren, en het resultaat méér is dan de som van ieders afzonderlijke bijdrage. Helaas is dat niet de praktijk van alledag.

Hoe komt het toch dat veel teams zich wel een team noemen, maar nauwelijks echt samenwerken? Dat managers geen vat krijgen op al die verschillende stijlen en persoonlijkheden in het team? En dat de teamleden zich alleen maar ergeren aan het anderszijn van anderen en zich wanhopig afvragen waarom niemand begrijpt wat zij begrijpen.

Samenwerken moet je willen, kunnen, durven. Het houdt in dat je op zoek gaat naar gezamenlijke doelen en belangen, dat je inzicht hebt in waar iedereen goed in is, en dat je weet hoe je al die verschillende talenten – op het goede moment en op de goede plek – productief kunt maken. Kortom: dat je weet hoe je moet omgaan met al de verschillende karakters die samen het team vormen. Daar is een goed, constructief en beproefd model voor: Belbin, gebaseerd op jarenlange, empirische studies en observaties van succesvolle en niet-succesvolle teams.

Het model benadrukt het belang van diversiteit aan karakters in het team, van het goed verdelen van de rollen en het afstemmen van de persoonlijkheden op de groepstaken. Het maakt duidelijk wat ieders beste rol en bijdrage aan een team kan zijn, en laat zien hoe, met hulp van deze inzichten, gewone mensen buitengewone resultaten kunnen boeken.

Beschrijvingen van de teamrollen kunt u hier vinden