Partners

Tot het nationale en internationale netwerk van collega-bureaus en vakspecialisten waarmee het CMB samenwerkt, behoren:

A&O Groep
Hans Koning en collega’s zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van leiderschap en samenwerking, en in vraagstukken over veiligheid en professionele communicatie. Hun coaching is er op gericht de gedachtepatronen te leren herkennen die aan de basis liggen van het gedrag, en daarin is Belbin van verrassende, toegevoegde betekenis.
www.aogroep.nl

Belbin UK
Belbin Associates, “home to Belbin teamroles”, is het bedrijf van de auteurs en ontwikkelaars van het Teamrol model: Meredith Belbin en zijn naaste medewerkers, gevestigd in Comberton (Cambridge) sinds 1988. Belbin UK promoot en ontwikkelt Belbin en wil daarmee, naar eigen zeggen, mensen in staat stellen met meer zelfkennis en –begrip en effectiever samen te werken. Het bureau is middelpunt en expertisecentrum van het grote Belbin Worldwide netwerk van internationale trainers en distributeurs, waaronder Belbin NL. Belbin UK organiseert eens per twee jaar een internationale Belbin Conference en werkt daarbij nauw samen met het CMB.
Op de site van belbin.com kun je door hen ontwikkelde Belbin Games bestellen.
www.belbin.com

Belbin NL
Belbin NLis de officiële vertegenwoordiger van Belbin voor het Nederlandse taalgebied en tevens ontwikkelaar en uitgever van de Nederlandstalige Interplace, de online Belbin test. Belbin NL is een samenwerkingsverband van enkele complementaire vakspecialisten (en karakters!) die elk op hun eigen gebied veel ervaring hebben in het werken met Belbin Zij houden zich verantwoordelijk voor de kwaliteit en de validiteit van het programma, voor innovatieve ontwikkelingen en voor een integere, professionele toepassing ervan. Belbin NL verzorgt twee maal per jaar een Teamrol Accreditatie Cursus, een open Belbin Practitioner die deelnemers opleidt en certificeert in het werken met Belbin en Interplace
www.belbin.nl

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
Dirk van Dierendonck is professor Human Resource Management aan de Rotterdam School of Management (RSM). Zijn onderzoek richt zich op de invloed van leiderschap (en dan met name: servant leadership) op de motivatie en het menselijk functioneren in organisaties. In samenwerking met het CMB verscheen van zijn hand een wetenschappelijk artikel over de validatie van Interplace, de online Belbin test.
https://www.rsm.nl/people/dirk-van-dierendonck

WWLA
Opgericht door Loes Wouterson en André Witbreuk en bekend om de Opleiding Acteur in het Bedrijfsleven en om de creatieve, theatrale interventies die zij gebruiken in trainingen, spiegeltheatervoorstellingen of andere events. WWLA is gespecialiseerd in het werken en spelen met de teamrollen van Belbin en draagt daarmee bij aan de Belbin Master opleiding.
Zij zijn bedenkers en makers van de fameuze clips Teamrollen in Coronatijd (2020)
www.wwla.nl


De Team Toppers
Teamtoppers, ontwikkeld door Marion van de Coolwijk van Instituut Kind in Beeld, is een methodiek die is gebaseerd op Belbin. De vele speelse werkvormen, spelen en verhalen zijn er op gericht om de Belbin teamrollen inzichtelijk en  toegankelijk te maken voor groepen en teams van alle leeftijden. De aanpak sluit met name goed aan in sectoren als het onderwijs, de zorg, de coaching en de sport om spelenderwijs respect te ontwikkelen voor, en te leren  omgaan met, verschillen – en te ervaren dat en hoe je elkaar nodig hebt in een team.
www.teamtoppers.nl

 UPD

UPD is een groot ‘ verbeternetwerk’ van Nederland en biedt consultancy, oplossingen en opleidingen aan op velerlei gebied. UPD is gespecialiseerd in opleidingen en trainingen op het gebied van Lean, Lean Six Sigma, Agile en Scrum en verbindt die met inspiratiesessies en masterclasses over Belbin. In samenwerking met het CMB en Belbin NL biedt UPD een meerdaagse Belbin Practitioner aan, zowel als open als incompany-training.
www.upd.nl

Mensen in Bedrijf
Sinds 2003 een expertisebureau op het gebied van teamontwikkeling, leiderschap en groepsdynamica. Jaco van der Schoor en Thijs Rijnbergen investeren doorlopend in ontwikkeling en onderzoek om meer en meer grip te krijgen op de complexiteit van teams. Samen met onder meer  universiteiten in Utrecht, Amsterdam en Groningen en met het CMB maken zij wetenschappelijke kennis toegankelijk door publicaties en boeken, en door onderzoek uit te zetten bij hun klanten. Zij zijn auteurs en co-auteurs van boeken als Hoera, een conflict (2008), Leve het verschil (2009) en het Handboek Procesbegeleiden voor teamcoaches (2020).
www.menseninbedrijf.nl

Investeren in Mensen traint, adviseert en coacht professionals in het onderwijs om het beste uit teamwerk te halen. Een speciaal pakket: TeamPlay met Belbin is een combinatie van trainingen, lessen en tests die leerlingen in het voortgezet onderwijs, MBO en HBO leert om op een positieve manier samen te werken, bestemd voor docenten, mentoren en coaches, die hun leerlingen inzicht willen geven in hun teamrollen, in hun gedrag en hun kwaliteiten.
SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft TeamPlay met Belbin voor leerlingen opgenomen in het voorbeeld(les)materiaal 21e-eeuwse vaardigheden en bij Burgerschap in de school, omdat het de leerlingen belangrijke inzichten en vaardigheden oplevert waar ze in elk toekomstig teamwerk plezier van zullen hebben.
https://investmens.nl/teamplay-voor-leerlingen