Belbins  Teamrol Management

Het begrip ‘teamrol’ is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hij onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams. Hoe komt het dat zoveel teams, samengesteld uit zeer getalenteerde individuen, falen, terwijl teams die met veel bescheidener talenten zijn toegerust, harmonieus en succesvol opereren?

Belbin’s research leidde tot het Teamrol Model. Teamrol Management is een praktisch en constructief model dat een aantal begrippen en technieken omvat die dienen om inzicht te verschaffen in hoe teams werken en hoe hun effectiviteit vergroot kan worden.

Bovenal reikt het een taal aan, waarin over de interactie tussen personen gecommuniceerd en ge’meta’communiceerd kan worden. Uitgangspunten zijn dat de leden van een team, naast hun professionele en organisatorische rol, ook altijd een karakterrol of ‘teamrol’ inbrengen: de kenmerkende manier waarop zij hun persoonlijke eigenschappen inzetten en in de interactie met anderen productief maken.

Belbin identificeerde negen van dergelijke rollen, die elk zijn opgebouwd uit een aantal samenhangende eigenschappen, overtuigingen en probleem-oplosstrategieën. De negen teamrollen zijn in beginsel complementair. Zij versterken elkaar, vullen elkaar aan en zitten elkaar dwars, verstaan en misverstaan elkaar en leiden tot een voortdurend, vruchtbaar en vruchteloos, debat.

Het Teamrol Model laat zien hoe deze verschillen benoemd, herkend en gehanteerd moeten worden. Ieder team heeft behoefte aan een zekere spreiding van en evenwicht tussen deze teamrollen, wil het zijn doelen kunnen bereiken. En voor ieder team is het van belang dat de deelnemers een functie kunnenvervullen die zoveel mogelijk correspondeert het hun natuurlijke teamrol-kwaliteit. Als men het uitgangspunt accepteert dat ieder persoon twee a drie rollen op een authentieke en effectieve manier kan invullen, ontstaat de ruimte en de mogelijkheid om in het anders-zijn van de anderen de complementariteit te zoeken en te vinden. De mogelijkheid om tot een lonende samenwerking te komen.