Werving & Selectie

“Matching people to people and people to jobs”. Werving, selectie en loopbaanadvisering is bij uitstek een gebied waar Belbin zijn meerwaarde bewijzen kan: het vinden van de juiste baan bij de juiste mensen – en de juiste mensen bij de juiste baan. Ofwel het bepalen én vinden van een werkomgeving die maximaal recht doet aan (en gebruik maakt van) iemands authentieke, natuurlijke teamrollen. Omdat mensen die authentiek zijn nu eenmaal met veel meer plezier én rendement werken.

In overleg met de opdrachtgever maakt het CMB Belbin-analyses van de kandidaten en zet deze om in een selectie- of loopbaanadvies of in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Daarbij worden niet alleen de feitelijke kwaliteiten van de persoon in ogenschouw genomen, maar ook de sociale context waarin de betreffende komt te functioneren. – omdat die zeer bepalend kan zijn voor hoe de teamrol-kwaliteiten van de betreffende zich kunnen manifesteren.

De Belbin-test vraagt een halve tot een hele dag tijd, wordt in principe afgenomen op locatie, en afgerond met een mondelinge of schriftelijke rapportage.

En….ook mensen die niet worden aangenomen, ervaren deze analyse als een zeer vruchtbare en constructieve oriëntatie op hun loopbaan, en als een humane en betrokken service van het selecterende bedrijf.

Data en locatie worden in ovrleg bepaald.

Prijs: de kosten voor deze begeleiding bedragen € 450 per kandidaat.