Workshop When Belbin meets Leary

When Belbin meets Leary is een interactieve ééndaagse training bestemd voor collega-trainers en -coaches, die zich een krachtige ‘tool’ eigen willen maken om conflicten en knellende interactiepatronen tussen twee personen te kunnen verhelderen en veranderen.
In deze training laten we zien hoe Belbin en de Roos van Leary kunnen worden samengevoegd tot een heldere interventietechniek met een direct effect.
Het seminar wordt gegeven door ervaren trainers, die elk master opleidingen verzorgen op hun eigen terrein: Rob Groen (Belbin), André Witbreuk. Arjan Kindermans en Loes Wouterson (trainingsacteren).
Na afloop van het seminar heb je je verdiept en geoefend in het toepassen en verbinden van de beide sociaal-psychologische modellen en kun je jezelf profileren als geschoold in het helpen oplossen van schijnbaar onoplosbare interactiepatronen.

Wanneer: wordt nader bekend gemaakt in 2020, als de maatregelen over de coronacrisis dat toestaan
Voor wie: 6 tot 10 deelnemers, die (redelijk) met beide modellen bekend zijn
Kosten: € 295,- inclusief lunch, exclusief BTW
Locatie: in of in de omgeving van Amsterdam

Opbouw programma:
• 09:00 inloop en kennismaking, het opfrissen van Belbin
• 10:30 De Roos van Leary, inleiding, oefeningen en beschouwingen
• 12:30 lunch
• 13:30 toelichting op de wijze waarop Belbin & Leary aaneengeschakeld worden
• 14:00 individuele casuïstiek, voorbereiding
• 14:30 individuele casuïstiek, oefeningen met trainingsacteur
• 16:00 verzamelen leermomenten, Belbin & Leary in de eigen praktijk
• 16:30 afsluiting en vooruitblik naar een vervolg

Inschrijven:
Je kunt je inschrijven voor de workshop door een mail te sturen aan
Rob Groen: cmb@wxs.nl

Bij inschrijving sturen we je een artikel over de combinatie van Belbin & Leary, uit het boek De Belbin-benadering, van Rob Groen & José Houweling
Ook ontvang je, als je dat nog niet gedaan hebt of nog eens opnieuw wil doen, een uitnodiging voor het maken van de officiële online Belbin test, waarmee we een actuele analyse van je teamrollen kunnen maken.
We hopen je op één van de dagen te mogen begroeten

Met een vriendelijke groet
mede namens Loes Wouterson en André Witbreuk

Rob Groen